IANTD Cavern Diver Course

นักดำน้ำแบบ Scuba โดยทั่วไป จะถูกสอนไว้ว่าการดำน้ำในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นอันตรายซึ่ง…

อ่าน IANTD Cavern Diver Course

หลักสูตร PADI Deep Specialty

การเรียนในหลักสูตรนี้ มีผู้สงสัยมักมากมายว่าเหตุใดจึงจำเป็นจะต้องมาเรียนวิชาการดำน้ำลึกเป็นพิเศษแบบนี้ ในเมื่อเราเป็นนัก…

อ่าน หลักสูตร PADI Deep Specialty

หลักสูตร Tec 40

เป็นก้าวแรกสู่การเข้าสู่โลกของการดำน้ำที่ฉีกแนวการดำน้ำทั่วไป ถึงแม้ยังเป็นการดำน้ำแบบนันทนาการ (PADI จึงตั้งชื่อคอร์สเห…

อ่าน หลักสูตร Tec 40

การดำน้ำ ช่วยให้ใช้ชีวิตเป็น และเข้าใจชีวิตมากขึ้น

จะว่าไปแล้ว ทักษะทุกอย่างในการใช้ชีวิต เมื่อเราทำเป็นประจำจนเกิดความเชี่ยวชาญ และพัฒนากลายเป็นความคุ้นเคย ย่อมน่าจะส่งผล…

อ่าน การดำน้ำ ช่วยให้ใช้ชีวิตเป็น และเข้าใจชีวิตมากขึ้น
ภาพนักดำน้ำกำลังตัดเชือกลอบที่มาพันกับสายทุ่น

วันที่เจอเชือกลอบติดสายทุ่น

โดยปกติก่อนลงน้ำ เราก็จะมี mindset ไว้ว่า จะเผชิญหน้ากับความลึกด้วยจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย มีการฝึก psychological skill บางอย่างที่ประยุกต์มาจากโลกของกีฬามาใช้ก่อนลงเสมอ และมันก็ใช้ได้จริงเวลามีเหตุขึ้นมา

อ่าน วันที่เจอเชือกลอบติดสายทุ่น

การออกกำลังกายก่อน ระหว่าง และภายหลังการดำน้ำ

จากการศึกษาวิจัยในระยะหลังได้พบว่าความสัมพันธฺ์ระหว่างการออกกำลังกายกับการดำน้ำมีแนวทางอย่างไรบ้าง ซึ่งเรื่องการออกกำลัง…

อ่าน การออกกำลังกายก่อน ระหว่าง และภายหลังการดำน้ำ