“ถังออกซิเจน” ไม่ได้ใช้ในการดำน้ำลึก (ทั่วไป) … นะ จะบอกให้

นักดำน้ำทั่วไปใช้ถังอากาศที่บรรจุอากาศธรรมดาในการดำน้ำ และไม่ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เนื่องจากอันตรายและความไม่จำเป็นในการหายใจปกติ การใช้ถังออกซิเจนบริสุทธิ์มีข้อจำกัดและต้องใช้ในกรณีเฉพาะ เช่น การพักน้ำลึกเท่านั้น

อ่าน “ถังออกซิเจน” ไม่ได้ใช้ในการดำน้ำลึก (ทั่วไป) … นะ จะบอกให้