Biolife Seen from Microscope - Imaginary Image

แตนทะเล คืออะไร ทำไมชอบทำร้ายเรา ทั้งเจ็บ ทั้งคัน

รู้จักกับตัวจริงของ “แตนทะเล” สิ่งมีชีวิตที่ทำให้เราแสบคันหรือเกิดผื่นแดง เมื่อเล่นน้ำทะเลหรือดำน้ำ และเราควรทำอย่างไรเพื่อลดอาการนี้

อ่าน แตนทะเล คืออะไร ทำไมชอบทำร้ายเรา ทั้งเจ็บ ทั้งคัน

ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการกลั้นหายใจมากที่สุด

เมื่อเราดำน้ำ สิ่งที่เป็นปัญหาหลักๆ คือ เราไม่สามารถหายใจใต้น้ำได้โดยไม่อาศัยเครื่องมือช่วย ซึ่งแตกต่างกับแมวน้ำที่สามาร…

อ่าน ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อการกลั้นหายใจมากที่สุด

ระบบน้ำหนักเพื่อการดำฟรีไดฟ์ (Weight System for Freediving)

วิธีการประเมินน้ำหนักตะกั่วเบื้องต้น และการจัดระบบน้ำหนักเพื่อการดำฟรีไดฟ์ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมคำแนะนำและข้อควรระวัง

อ่าน ระบบน้ำหนักเพื่อการดำฟรีไดฟ์ (Weight System for Freediving)

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัว เพื่อการดำน้ำ

หลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำ เป็นความรู้ที่สำคัญมากในการทำกิจกรรมใต้น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้อ…

อ่าน หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัว เพื่อการดำน้ำ
Blood Cells with Air Bubbles and Physics Equations (as banner for article)

ความเป็นมาของทฤษฎีการลดความกดในการดำน้ำ (Dive Decompression Theory)

ความเป็นมาของการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ ภายใต้ความกดอากาศสูงกว่าปกติ เพื่อออกแบบมาตรการความปลอดภัยในการดำน้ำ

อ่าน ความเป็นมาของทฤษฎีการลดความกดในการดำน้ำ (Dive Decompression Theory)
ภาพนักดำน้ำกำลังตัดเชือกลอบที่มาพันกับสายทุ่น

วันที่เจอเชือกลอบติดสายทุ่น

โดยปกติก่อนลงน้ำ เราก็จะมี mindset ไว้ว่า จะเผชิญหน้ากับความลึกด้วยจิตใจที่สงบ ผ่อนคลาย มีการฝึก psychological skill บางอย่างที่ประยุกต์มาจากโลกของกีฬามาใช้ก่อนลงเสมอ และมันก็ใช้ได้จริงเวลามีเหตุขึ้นมา

อ่าน วันที่เจอเชือกลอบติดสายทุ่น

การดำน้ำด้วยอุปกรณ์ Sidemount

การดำน้ำแบบนี้ จะใช้ถังอากาศไปอยู่ด้านข้างของลำตัวนักดำน้ำ แตกต่างกับการใช้อุปกรณ์ปกติ ที่ถังอากาศจะอยู่บนหลังของนักดำน้…

อ่าน การดำน้ำด้วยอุปกรณ์ Sidemount

การลดความเสี่ยงต่อ DCS ด้วยการดื่มน้ำ

ถึงแม้กิจกรรมการดำน้ำจะนับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยมากที่สุดกิจกรรมหนึ่ง แต่ทุกกิจกรรมต่างก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน ห…

อ่าน การลดความเสี่ยงต่อ DCS ด้วยการดื่มน้ำ

กระแสน้ำแนวตั้ง (Vertcal Current)

ในชั้นเรียนดำน้ำ เราเคยเรียนการจัดการกับกระแสน้ำกันทุกคน ว่าให้เริ่มดำน้ำไปในทิศทางสวนกระแสน้ำ และกลับมาในทิศทางตามกระแส…

อ่าน กระแสน้ำแนวตั้ง (Vertcal Current)