ไดฟ์คอมพิวเตอร์รุ่นใด ใช้อัลกอริธึมอะไร

ข้อมูลอัลกอริธึมคำนวณการดำน้ำของไดฟ์คอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ สรุปเป็นตาราง อ่านงาน เข้าใจเร็ว เปรียบเทียบได้ง่าย

อ่าน ไดฟ์คอมพิวเตอร์รุ่นใด ใช้อัลกอริธึมอะไร
Imaginary Dive Computer with Mathematics Equations as Background

รู้จักกับอัลกอริธึมคำนวณการดำน้ำในไดฟ์คอมพิวเตอร์

เข้าใจคุณลักษณะของอัลกอริธึมและความแตกต่างระหว่างแต่ละอัน ที่จะช่วยให้เราเลือกไดฟ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะกับเราได้ดียิ่งขึ้น หรือใช้งานไดฟ์คอมพิวเตอร์ด้วยความเข้าใจความหมายของการตั้งค่าต่างๆ ในนั้นได้ดียิ่งขึ้น

อ่าน รู้จักกับอัลกอริธึมคำนวณการดำน้ำในไดฟ์คอมพิวเตอร์
Blood Cells with Air Bubbles and Physics Equations (as banner for article)

ความเป็นมาของทฤษฎีการลดความกดในการดำน้ำ (Dive Decompression Theory)

ความเป็นมาของการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของมนุษย์ ภายใต้ความกดอากาศสูงกว่าปกติ เพื่อออกแบบมาตรการความปลอดภัยในการดำน้ำ

อ่าน ความเป็นมาของทฤษฎีการลดความกดในการดำน้ำ (Dive Decompression Theory)

โรคเบาหวานและการดำน้ำสันทนาการ

ความเสี่ยงของโรคเบาหวานที่มีผลต่อการดำน้ำ หากเป็นเบาหวานจะดำน้ำได้อย่างไร และคำแนะนำในการเตรียมตัวไปดำน้ำสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

อ่าน โรคเบาหวานและการดำน้ำสันทนาการ
Diving with shark - FreedomDive - 001

NDL เธอเหลือเท่าไร?

ความสำคัญของการเช็ค NDL ในการดำน้ำ และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ NDL เฉียดๆ จริงๆ นักดำน้ำที่ดีควรรู้จักการใช้ไดฟ์คอมของตนเองให้แม่นยำ เพื่อป้องกันการติด decomp หรือ NDL เหลือน้อยลงขณะดำน้ำ

อ่าน NDL เธอเหลือเท่าไร?