Role Model ที่นักดำน้ำรุ่นพี่ควรทำให้เด็กๆ ดู

สิ่งที่นักดำน้ำควรปฏิบัติ ทั้งเพื่อการดำน้ำที่ราบรื่นปลอดภัยของตัวเอง และเป็นต้นแบบที่ดี (role model) สำหรับนักดำน้ำน้องใหม่คนอื่นๆ

อ่าน Role Model ที่นักดำน้ำรุ่นพี่ควรทำให้เด็กๆ ดู