ขอเชิญนักดำน้ำมาพูดคุยกันเรื่อง DCS กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำค่ะ

ชวนนักดำน้ำมาพูดคุยกันเรื่อง Decompression Sickness โดยครูหมอวัฒน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ และเวชศาสตร์ทางทะเล (และเป็นครูสอนดำน้ำด้วย)

อ่าน ขอเชิญนักดำน้ำมาพูดคุยกันเรื่อง DCS กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำค่ะ