Neoprene, Elastane, Yamamoto, Geoprene, Yulex – เรื่องของวัสดุผลิตเว็ทสูท

ในอดีตเมื่อครั้งผมยังดำน้ำใหม่ๆ (ก็ราว 20 กว่าปีโน้นนนมาแล้ว) จำได้ว่า นักดำน้ำเรารู้กันง่ายๆ แค่ว่า เว็ทสูท ทำจากนีโอพร…

อ่าน Neoprene, Elastane, Yamamoto, Geoprene, Yulex – เรื่องของวัสดุผลิตเว็ทสูท

เว็ทสูท (Wetsuit) ตัวแรก เลือกยังไงดีนะ

เว็ทสูทเป็นอุปกรณ์ดำน้ำชิ้นหนึ่งที่มีประโยชน์มากในการรักษาพลังงานของร่างกายไว้ให้เราทำกิจกรรมใต้น้ำได้นาน ช่วยรักษาสุขภา…

อ่าน เว็ทสูท (Wetsuit) ตัวแรก เลือกยังไงดีนะ

ทำไมเราจึงใช้เว็ทสูท? รู้จักทุกแง่มุมของเว็ทสูทและการเลือกซื้อ

เว็ทสูท (Wetsuit) เป็นอุปกรณ์ดำน้ำชิ้นหนึ่งที่เราจะพบว่า มีทั้งคนที่ใช้และไม่ใช้ และก็ไม่มีการบังคับกันว่าจะต้องใช้เสมอไ…

อ่าน ทำไมเราจึงใช้เว็ทสูท? รู้จักทุกแง่มุมของเว็ทสูทและการเลือกซื้อ