IANTD Cavern Diver Course

นักดำน้ำแบบ Scuba โดยทั่วไป จะถูกสอนไว้ว่าการดำน้ำในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม เป็นอันตรายซึ่ง…

อ่าน IANTD Cavern Diver Course

Sheck Exley กับการดำน้ำในถ้ำ

นอกเหนือจากการมีสัตว์ทะเลจำนวนมากมายแล้ว เมือง Jacksonville ก็ยังมีชื่อเสียงในโลกของการดำน้ำอีกด้วย ว่าเป็นบ้านเกิดของ S…

อ่าน Sheck Exley กับการดำน้ำในถ้ำ