IANTD Wreck Diving Courses - Marlin Divers

IANTD Wreck Diving Courses

นักดำน้ำจำนวนมาก มีความชอบที่จะดำน้ำในซากใต้น้ำต่างๆ เช่นในเรือจม การดำน้ำไปรอบๆ ตัวเรือหรือซากอื่นๆ ที่จมลง เป็นความรู้สึกของการผจญภัยที่ยอดเยี่ยม ยิ่งหากเรือจมลำนั้นมีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ แรงดึงดูดที่ทำให้นักดำน้ำอยากไปเยี่ยมเยียนเรือจมลำนั้นบ่อยๆ ก็ยิ่งมีมาก แต่ถึงแม้การดำน้ำในซากต่างๆ และในเรือจมจะสนุกมากเพียงใด อันตรายจากการทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ ในการดำน้ำในเรือจมนั้น อันตรายจากการดำบริเวณนอกลำเรือก็มีมากพอสมควรอยู่แล้ว แต่นักดำน้ำที่แสวงหาความตื่นเต้น ท้าทายในระดับสูงกว่า ก็จะมีความอยากเข้าไปสำรวจบริเวณภายในของเรือจม ซึ่งก็จะยิ่งทำให้การดำน้ำในสถานที่แบบนี้ มีอันตรายเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณ ยิ่งไปกว่านั้น นักดำน้ำอีกจำนวนหนึ่ง ที่ชื่นชอบและหลงใหลการดำน้ำในเรือจมอย่างมากขึ้นไปกว่านั้น นอกจากจะมีความต้องการจะสำรวจภายในตัวเรือให้ครบถ้วนแล้ว ยังจะอยากมีเวลาใต้น้ำกับเรือจมให้มากยิ่งไปกว่าข้อจำกัดของเวลาการอยู่ใต้น้ำที่ความลึกที่เรือจมนั้นจมอยู่ (NDL) นักดำน้ำที่จะดำแบบนี้ได้จึงต้องมีความสามารถที่จะดำน้ำแบบ Decompression ได้อย่างปลอดภัย การดำน้ำแบบนี้จึงเป็นการใช้ความสามารถหลายด้าน ทั้งทักษะการดำเรือจม และความสามารถในการดำน้ำแบบ Technical การจะทำกิจกรรมที่มีอันตรายแบบนี้ให้ปลอดภัยได้นั้น นักดำน้ำที่จะทำการดำจึงต้องผ่านการเรียน ผ่านการฝึกฝน และผ่านประสบการณ์มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้รับการเคี่ยวกรำด้านทักษะ ร่างกาย และจิตใจมาอย่างดีเยี่ยม หลักสูตรการดำน้ำในซากใต้น้ำหลายหลักสูตรของ IANTD จึงเป็นคำตอบสำหรับนักดำน้ำที่แสวงหาความสนุก ความรู้ และการพัฒนาตัวเองในโลกของการดำน้ำในแบบฉบับที่กล่าวมาเบื้องต้นนั่นเอง หลักสูตร Wreck Diver เป็นประตูบานแรกของการฝึกฝนตนเองให้เป็นนักดำน้ำเรือจมที่มีคุณภาพ ในการเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องความรู้ ทักษะ ที่จะทำให้สามารถดำน้ำในเรือจมภายใต้ข้อจำกัดของ Recreation Diving เช่นการดำน้ำโดยยังเห็นแสงธรรมชาติตลอดเวลา การดำเข้าไปไม่มากเกิน 40 เมตรจากผิวน้ำ เป็นต้น ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะเกิดพื้นฐานการดำน้ำภายใต้สิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะ เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆ เช่นการมี Guideline, การคำนวนอากาศของตนเองและเผื่อของทีมหากเกิดปัญหา การจัดการกับสถานการณ์เช่นไฟฉายดับเสีย ฝุ่นคลุ้งจนมองไม่เห็น การแก้ไขการเกี่ยวติด เป็นต้น นอกจากความรู้แล้ว ผู้เรียนยังจะได้ฝึกทักษะในสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะอีกมากมาย เช่นการใช้รอก การทำ tie off แบบมาตรฐานต่างๆ การดำน้ำตาม Guidelines อย่างปลอดภัย การฝึกดำออกมาจากสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะในสถานการณ์มองไม่เห็น การแชร์อากาศภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเข้าไปในซากใต้น้ำ เช่นการประเมินสภาพของซาก การนำทางในซาก การปรับ Buoyancy การปรับ Trim การเคลื่อนที่ในซากที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร Tec Lite Wreck Diver และหลักสูตร Technical Wreck Diver สำหรับหลักสูตร Tec Lite Wreck Diver และหลักสูตร Technical Wreck Diver นั้น เป็นหลักสูตรสำหรับนักดำน้ำที่เรียนหลักสูตร Wreck Diver ไปแล้ว และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนในการดำน้ำในซากให้มากขึ้น ในหลักสูตร Tec Lite Wreck Diver…

อ่าน IANTD Wreck Diving Courses

มันไม่ใช่เรื่องสุดวิสัย

เรื่องราวของนักเรียนดำน้ำที่ได้รับการดูแลฝึกทักษะใต้น้ำจากครูผู้สอนอย่างไม่ถูกต้อง จนทำให้บาดเจ็บเยื่อแก้วหู และมีอาการเจ็บหูตลอดไป

อ่าน มันไม่ใช่เรื่องสุดวิสัย
Giant stride - Keng Krob - 001

ฉันจะเรียนดำน้ำได้ไหม?

แนะนำให้ลองดำน้ำดูก่อนว่าชอบหรือทำได้ไหม เรียกชื่อง่ายๆ ว่า Try Scuba หรือชื่อจริงๆ คือ DSD ไม่แพง และใช้เวลาไม่ถึง 4 ชม.

อ่าน ฉันจะเรียนดำน้ำได้ไหม?

IANTD Cavern Diver Course

นักดำน้ำแบบ Scuba โดยทั่วไป จะถูกสอนไว้ว่าการดำน้ำในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะนั้นเป็นเรื่องต้องห้าม คำสอนที่ว่านั้นเป็นเรื่องจริงที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่สำหรับนักดำน้ำที่ชอบความท้าทาย ชอบการผจญภัยในระดับที่มากกว่าการดำน้ำทั่วไป การเรียนรู้และฝึกฝนในหลักสูตรดำน้ำระดับสูงขึ้น เช่นการเรียนหลักสูตร cavern diver course เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

อ่าน IANTD Cavern Diver Course
Advanced Open Water - Keng Krob - 002

เรียน Advanced Open Water ที่ไหนดี?

การเรียน Advanced จะช่วยให้มือใหม่ได้มีประสบการณ์และทักษะที่มากกว่า มีวิธีการเลือกเรียนที่สะดวกตามสถานการณ์ได้แก่การเรียนบนเรือ liveaboard, ที่สอบเฉพาะที่ไดฟ์เซ็นเตอร์ หรือการเรียนที่ไดฟ์เซ็นเตอร์พร้อมทริป fun dive เนื้อหาการเรียนเน้นการฝึกทักษะและประสบการณ์ที่ความลึกมากกว่า 18 เมตร รวมถึงการฝึกในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น Night Dive และ Deep Dive

อ่าน เรียน Advanced Open Water ที่ไหนดี?

หลักสูตร PADI Deep Specialty

การเรียนในหลักสูตรนี้ มีผู้สงสัยมักมากมายว่าเหตุใดจึงจำเป็นจะต้องมาเรียนวิชาการดำน้ำลึกเป็นพิเศษแบบนี้ ในเมื่อเราเป็นนักดำน้ำก็น่าจะสามารถดำลงไปเที่ยวกันลึกๆ และระวังไม่ให้ถึงขีดจำกัดของ recreational diver ในความลึกทึ่ 40 เมตรกันอยู่แล้ว แต่การดำลึกในระดับนี้ หากเราไม่มีความรู้ ประสบการณ์ภายใต้การดูแลของผู้สอนมืออาชีพแล้ว โอกาสที่จะเกิดอันตรายยังจะมีมากกว่าที่เราคาดคิดไว้ครับ เราคงจำกันได้ว่า เมื่อเราเรียนดำน้ำในระดับ open water diver น้ัน ครูจะพร่ำบอกเราเสมอว่าขีดจำกัดของการเป็นนักดำนำ้ระดับนี้คือความลึก 18 เมตร และหากเราเรียนถึงระดับ advanced open water diver เราจะดำน้ำได้ถึงระดับ 30 เมตร การที่มีขีดจำกัดดังที่กล่าวมานั้นไม่ใช่ว่าตั้งกันไว้โดยไม่มีเหตุผล แต่เป็นการตั้งขีดจำกัดตามระดับความสามารถและประสบการณ์ของหลักสูตรทั้งสองนั่นเองครับ เมื่อครั้งที่จบ open มานั้น ทักษะและความรู้ที่เรียนมาจะยังอยู่ในระดับไม่สูง หากดำลึกเกิน 18 เมตรและไปเจอปัญหาในที่ลึกอาจจะแก้ไขได้ไม่ดี และเมื่อจบระดับ advanced มาแล้ว ถึงแม้จะมีการปรับการจมลอยที่ดีขึ้น มีความสามารถในการสนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น แต่ก็ยังมีขีดความเหมาะสมสำหรับความลึกไม่เกิน 30 เมตร เนื่องจากระดับการตระหนักรู้ (awareness) ทักษะการรับรู้ปริมาณอากาศ การรับรู้ NDL ที่จะหมดไปโดยเร็ว และการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในความลึกที่เกิน 30 เมตรนั้น ยังไม่สมบูรณ์พอ นักดำน้ำที่จบมาเพียงระดับ advanced จึงยังไม่เหมาะที่จะลงไปในที่ลึกกว่า 30 เมตรอย่างปลอดภัย อีกประการหนึ่ง หากเรามีประสบการณ์การดำน้ำมามากพอสมควร เราคงจะนึกได้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ก็ทำให้การดำน้ำที่อาจจะไม่ลึกมาก มีความยาก จนกระทั่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการดำน้ำในระดับสูงพอๆ กับการดำน้ำลึกมากๆ เช่นไปดำน้ำในความลึกที่ 12 เมตรแต่มีกระแสน้ำและทัศนวิสัยที่ไม่ดี อาจจะต้องใช้ทักษะระดับสูงกว่าดำน้ำลึก 35 เมตรในที่น้ำใสและนิ่ง การเรียนรู้ทักษะและฝึกประสบการณ์ในหลักสูตร deep specialty จึงมีประโยชน์ไม่ใช่เพียงแต่ใช้ในการดำลึกอย่างเดียว แต่สามารถใช้สำหรับการดำน้ำที่ยากกว่าปกติอีกด้วย ก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นมาในใจของผู้อ่านอีกว่า “แล้วเราจะดำลึกเกิน 30 เมตร กันไปทำไม ในเมื่อเวลาไปเที่ยว เราก็ดำน้ำกันไม่เกินนั้นอยู่แล้ว” ซึ่งคำตอบสำหรับคำถามนี้เป็นสิ่งที่คนเคยเรียนและเคยลงไปในที่ลึกจะทราบกันดีว่ามันมีหลายสิ่งอย่างที่มีอยู่ในที่ลึกและไม่มีในที่ตื้น เช่นปลาฉลาม ปลาโรนัน ที่จะนอนนิ่งๆ ในความลึกกว่า 30 เมตรในเกือบทุก dive site ที่เราดำเที่ยวกันในทริป live aboard ทั้งหลาย มีเรือจมหลายลำที่น่าสนใจอยู่ในความลึกกว่า 30 เมตร ภูมิทัศน์ใต้น้ำหลายจุดที่น่าตื่นตาตื่นใจในที่ลึกที่คนไม่ได้ลงไปจะไม่เคยเห็นและรับรู้ การดำน้ำนั้นเป็นกิจกรรม adventure ของคนที่ร่วมกิจกรรมนี้อยู่แล้ว เป็นการเติมเต็มหลายด้านของชีวิต และหากมีการเรียนรู้จากการถ่ายทอดที่ดี มีการส่งเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสม กิจกรรมดำน้ำก็จะเป็นทักษะที่สามารถถ่ายโยงไปเป็นทักษะชีวิต ทำให้ชีวิตของผู้เรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น แต่ที่น่าสนุกและได้ประโยชน์ไปยิ่งกว่านั้น คือ adventure ในระดับ trilling เพราะเราไปแสวงหาความตื่นเต้นอันเกิดจากกิจกรรมที่ท้าทายกว่าปกติ ภายใต้การจัดการกับความเสี่ยงอย่างรับผิดชอบ ที่เราสามารถจะได้รับจากการเรียนและดำน้ำในระดับ…

อ่าน หลักสูตร PADI Deep Specialty
Diving-with-Buddy-Keng-Krob-001

คนว่ายน้ำไม่เป็น เรียนดำน้ำได้ไหม?

การว่ายน้ำไม่สำคัญในการเรียนดำน้ำ Scuba ซึ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ใต้น้ำ และการควบคุมการเคลื่อนที่ใต้น้ำ นอกจากนี้ ความกลัวที่เกิดขึ้นจะลดลงเมื่อมีการฝึกฝนในการดำน้ำ

อ่าน คนว่ายน้ำไม่เป็น เรียนดำน้ำได้ไหม?

Wreck Specialty

  การเรียนในหลักสูตรนี้ ทำให้นักดำน้ำที่หลงใหลในการดำน้ำในซากเรือและซากอื่นๆ ใต้น้ำ สามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และประทับใจกับความตื่นเต้น กับบรรยากาศของการผจญภัยใต้น้ำ เรือจมและซากยานพาหนะอื่นๆ ที่จมอยู่ใต้น้ำนั้น มีเสน่ห์ มีแรงดึงดูด มีความน่าสนใจในตัวของมัน การได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับวัตถุที่เปรียบเสมือนตู้บันทึกแห่งกาลเวลา การสนุกกับการค้นคว้าประวัติศาสตร์ที่ผ่านไป การได้เห็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ของคนในยุคก่อน เป็นสิ่งที่นักดำน้ำจำนวนมากปรารถนาประสบการณ์อันเลิศนั้น สัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ในบริเวณซากก็มักจะมีขนาดและจำนวนที่น่าประทับใจ แสง เงา และแง่มุมของโครงสร้างของซากก็มักจะทำให้การถ่ายภาพใต้น้ำมีผลงานออกมาอย่างมีชีวิตชีวา ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาทั้งหมด การดำน้ำแบบ wreck diving จึงเป็นสาขาหนึ่งที่นักดำน้ำสนใจกันมากเป็นพิเศษ แต่ภายใต้ความสนุกสนานและประสบการณ์อันล้ำเลิศนั้น การดำน้ำแบบ wreck diving ก็มีความเสี่ยงที่แอบแฝงอยู่ นักดำน้ำที่ไม่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ อาจจะพบพานกับอันตรายที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติของซากโบราณวัตถุที่อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน   การดำน้ำแบบนี้จึงเหมาะกับนักดำน้ำที่มีความรอบรู้ มีความเชี่ยวชาญ การเรียนวิชา wreck specialty จึงเป็นหลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรหนึ่งในสังคมดำน้ำ ผู้เข้ามาเรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์เรื่องการสำรวจซาก การนำทางอย่างปลอดภัย การระมัดระวังป้องกันอันตรายต่างๆ และที่น่าสนุกตื่นเต้นคือการเรียนรู้วิธีการดำน้ำเข้าไปใต้สิ่งกีดขวางเหนือศีรษะ และการเข้าสำรวจภายในซากอย่างปลอดภัย การจบวิชานี้ จะทำให้นักดำน้ำสามารถมั่นใจได้ว่า จะดำสำรวจ ศึกษา หาประสบการณ์ในการดำน้ำตามซากต่างๆ ได้อย่างสนุกสนานและปลอดภัยได้ตลอดเวลาครับ Cr: Ryan Rod ชั้นเรียน Wreck Specialty@Suddhadib •เรียนรู้การสำรวจซากใต้น้ำ การมองหาอันตรายและจุดสนใจ •เรียนรู้เทคนิกการเข้าใจโครงสร้างของซากจนอยู่ในใจ ฝังใจ หลับตาเห็น ด้วยการฝึกวาดแผนที่ของซาก •เรียนรู้วิธีการใช้รอกและ guideline ภายใต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน •เรียนรู้เทคนิกการปรับการจมลอย การเคลื่อนที่ สำหรับการเข้าไปใต้สิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะ การฝึกฝนในหลักสูตรนี้ นอกจากจะทำให้ผู้เรียนเป็นนักดำน้ำที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น มีจิตใจมั่นคง ไม่กลัวเพราะเตรียมพร้อมมาดี แล้วยังจะถ่ายโยงไปยังการใช้ชีวิตจริง ที่ต้องเตรียมการก่อนที่จะทำเรื่องสำคัญ เป็นหลักสูตรในระดับ Recreation diving ที่พัฒนานักดำน้ำ ยกระดับการตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างดีครับ #WeDiveForAGreaterLife Cr: Kittithat Gle Srifa

อ่าน Wreck Specialty

หลักสูตร Tec 40

เป็นก้าวแรกสู่การเข้าสู่โลกของการดำน้ำที่ฉีกแนวการดำน้ำทั่วไป ถึงแม้ยังเป็นการดำน้ำแบบนันทนาการ (PADI จึงตั้งชื่อคอร์สเหล่านี้ว่า TecRec) แต่การดำน้ำแบบ Technical นั้นต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มากขึ้นอีกหลายเท่า ถึงแม้จะมีอีกหลายหลักสูตรในกลุ่ม TecRec ของ PADI แต่หลักสูตรแรกนี้จะวางพื้นฐานสำคัญในการก้าวต่อไปในโลกของการดำน้ำแบบเทคนิคอลให้กับผู้เรียน ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้และฝึกฝน (และเอาไปใช้จริงหลังจากเรียนจบ) จะมีประโยชน์มากในการเป็นนักดำน้ำที่ดี ปลอดภัย และเคร่งครัดต่อมาตรฐาน และจะยิ่งพัฒนามากขึ้นอีกเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ความรู้อย่างเดียวนั้น เทียบไม่ได้กับการมีประสบการณ์จากความรู้นั้น นักกีฬาที่เก่งกาจนั้น ทุกคนรู้ดีว่าต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆ เวลาแข่งขัน แต่เรายังเห็นนักกีฬาชั้นยอดในระดับโลกทั่วไปที่จัดการไม่ได้ สาเหตุก็เพราะพวกเขาไม่ได้ไปเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความสามารถนั้น แค่รู้ แต่ทำไม่ได้ ในการดำน้ำก็เช่นกัน ทุกคนรู้ว่าการดำน้ำให้ปลอดภัย การหลีกเลี่ยงอันตราย การแก้ปัญหาใต้น้ำควรทำอย่างไร แต่ก็เช่นเดียวกันกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน แค่รู้ คงไม่สามารถทำได้ดีภายใต้สถานการณ์จริง การเรียนหลักสูตรนี้ ระดับนี้ จึงมีประโยชน์ต่อการเป็นนักดำน้ำทุกระดับมากมายครับ

อ่าน หลักสูตร Tec 40
Diving with Manta - 001

ถ้าผมจะเรียนดำน้ำบนเรือ liveaboard จะได้ไหม

เป็นคำถามที่ดีนะครับ เพราะผมเชื่อว่านักดำน้ำมือใหม่แบบผมน้อยคนจะเข้าใจ
ความต้องการแบบนี้อาจหาได้ยากครับ บนเรือ liveaboard

อ่าน ถ้าผมจะเรียนดำน้ำบนเรือ liveaboard จะได้ไหม