IANTD Wreck Diving Courses - Marlin Divers

IANTD Wreck Diving Courses

นักดำน้ำจำนวนมาก มีความชอบที่จะดำน้ำในซากใต้น้ำต่างๆ เช่นในเรือจม การดำน้ำไปรอบๆ ตัวเรือหรือซากอื่นๆ ที่จมลง เป็นความรู้สึกของการผจญภัยที่ยอดเยี่ยม ยิ่งหากเรือจมลำนั้นมีประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวที่น่าสนใจ แรงดึงดูดที่ทำให้นักดำน้ำอยากไปเยี่ยมเยียนเรือจมลำนั้นบ่อยๆ ก็ยิ่งมีมาก

แต่ถึงแม้การดำน้ำในซากต่างๆ และในเรือจมจะสนุกมากเพียงใด อันตรายจากการทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ ในการดำน้ำในเรือจมนั้น อันตรายจากการดำบริเวณนอกลำเรือก็มีมากพอสมควรอยู่แล้ว แต่นักดำน้ำที่แสวงหาความตื่นเต้น ท้าทายในระดับสูงกว่า ก็จะมีความอยากเข้าไปสำรวจบริเวณภายในของเรือจม ซึ่งก็จะยิ่งทำให้การดำน้ำในสถานที่แบบนี้ มีอันตรายเพิ่มขึ้นหลายเท่าทวีคูณ

ยิ่งไปกว่านั้น นักดำน้ำอีกจำนวนหนึ่ง ที่ชื่นชอบและหลงใหลการดำน้ำในเรือจมอย่างมากขึ้นไปกว่านั้น นอกจากจะมีความต้องการจะสำรวจภายในตัวเรือให้ครบถ้วนแล้ว ยังจะอยากมีเวลาใต้น้ำกับเรือจมให้มากยิ่งไปกว่าข้อจำกัดของเวลาการอยู่ใต้น้ำที่ความลึกที่เรือจมนั้นจมอยู่ (NDL) นักดำน้ำที่จะดำแบบนี้ได้จึงต้องมีความสามารถที่จะดำน้ำแบบ Decompression ได้อย่างปลอดภัย

การดำน้ำแบบนี้จึงเป็นการใช้ความสามารถหลายด้าน ทั้งทักษะการดำเรือจม และความสามารถในการดำน้ำแบบ Technical

การจะทำกิจกรรมที่มีอันตรายแบบนี้ให้ปลอดภัยได้นั้น นักดำน้ำที่จะทำการดำจึงต้องผ่านการเรียน ผ่านการฝึกฝน และผ่านประสบการณ์มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้รับการเคี่ยวกรำด้านทักษะ ร่างกาย และจิตใจมาอย่างดีเยี่ยม

หลักสูตรการดำน้ำในซากใต้น้ำหลายหลักสูตรของ IANTD จึงเป็นคำตอบสำหรับนักดำน้ำที่แสวงหาความสนุก ความรู้ และการพัฒนาตัวเองในโลกของการดำน้ำในแบบฉบับที่กล่าวมาเบื้องต้นนั่นเอง

หลักสูตร Wreck Diver

เป็นประตูบานแรกของการฝึกฝนตนเองให้เป็นนักดำน้ำเรือจมที่มีคุณภาพ ในการเรียนจบหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องความรู้ ทักษะ ที่จะทำให้สามารถดำน้ำในเรือจมภายใต้ข้อจำกัดของ Recreation Diving เช่นการดำน้ำโดยยังเห็นแสงธรรมชาติตลอดเวลา การดำเข้าไปไม่มากเกิน 40 เมตรจากผิวน้ำ เป็นต้น

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะเกิดพื้นฐานการดำน้ำภายใต้สิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะ เรียนรู้หลักการสำคัญต่างๆ เช่นการมี Guideline, การคำนวนอากาศของตนเองและเผื่อของทีมหากเกิดปัญหา การจัดการกับสถานการณ์เช่นไฟฉายดับเสีย ฝุ่นคลุ้งจนมองไม่เห็น การแก้ไขการเกี่ยวติด เป็นต้น

นอกจากความรู้แล้ว ผู้เรียนยังจะได้ฝึกทักษะในสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะอีกมากมาย เช่นการใช้รอก การทำ tie off แบบมาตรฐานต่างๆ การดำน้ำตาม Guidelines อย่างปลอดภัย การฝึกดำออกมาจากสิ่งแวดล้อมเหนือศีรษะในสถานการณ์มองไม่เห็น การแชร์อากาศภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเข้าไปในซากใต้น้ำ เช่นการประเมินสภาพของซาก การนำทางในซาก การปรับ Buoyancy การปรับ Trim การเคลื่อนที่ในซากที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Tec Lite Wreck Diver และหลักสูตร Technical Wreck Diver

สำหรับหลักสูตร Tec Lite Wreck Diver และหลักสูตร Technical Wreck Diver นั้น เป็นหลักสูตรสำหรับนักดำน้ำที่เรียนหลักสูตร Wreck Diver ไปแล้ว และต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนในการดำน้ำในซากให้มากขึ้น

ในหลักสูตร Tec Lite Wreck Diver นั้น ผู้เรียนที่ยังไม่ได้เรียนทั้งการดำน้ำในซาก และไม่เคยเรียนการดำน้ำเทคนิคอลขั้นพื้นฐาน สามารถลงเรียนทั้งสองหลักสูตรในเวลาเดียวกันได้ หรือหากจบการดำน้ำแบบเทคนิคอลขั้นพื้นฐานมาแล้ว สามารถเรียนให้จบหลักสูตรนี้ ที่ยกระดับขึ้นมาจากหลักสูตร Wreck Diver พื้นฐานได้

แต่นักดำน้ำที่เรียนการดำน้ำแบบเทคนิคอลเบื้องต้นมาแล้ว อาจจะเคยเรียนการดำน้ำในซากมา หรือยังไม่ได้เรียนก็ตามที สามารถมาเรียนการดำน้ำแบบเทคนิคอลเต็มรูปแบบร่วมกับการดำน้ำในเรือจมได้ ในหลักสูตร Technical Wreck Diver

จะเห็นได้ว่า หลักสูตรการดำน้ำ Wreck Diver Courses ของ IANTD นี้มีความหลากหลาย รองรับความต้องการของนักดำน้ำหลายระดับ และที่สำคัญ ผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ เหล่านี้ จะพัฒนาขีดความสามารถของตนเองได้อย่างมีคุณภาพและประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายอย่างมาก

นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเรียนในหลักสูตรทั้งหมดที่กล่าวมา ยังจะพัฒนาทางด้านจิตใจของผู้เรียน ทำให้เกิดความกล้าหาญอย่างรอบคอบ มีจิตใจที่มั่นคงขึ้น มีสติ มีความสามารถแก้ไขปัญหาอย่างถูกขั้นตอน สามารถลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำ และสามารถรับมือกับปัญหาในเวลาวิกฤติได้ดีขึ้นมาก

ทักษะเหล่านี้เมื่อเรียนรู้และฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแล้ว จะสามารถถ่ายโยงไปยังชีวิตจริง ทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีอีกมากมายด้วย

ใครสนใจเรียนติดต่อที่ Marlin Divers ได้เลย