แบ่งปันประสบการณ์บ้านหมุนใต้น้ำ

ผู้เขียนมีอาการบ้านหมุนและอาเจียนหนักหลังดำน้ำที่ชุมพร ต้องไปโรงพยาบาลและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคการบาดเจ็บจากแรงดันต่อหู (Otitic Barotrauma) จากการขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไป ควรเคลียร์หูบ่อยๆ และขึ้นลงน้ำช้าๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอาการดังกล่าว

อ่าน แบ่งปันประสบการณ์บ้านหมุนใต้น้ำ
Diving & Vertigo

เวียนศีรษะ บ้านหมุน (Vertigo) ขณะอยู่ใต้น้ำ

อาการเวียนศีรษะชนิดบ้านหมุน ทรงตัวไม่ได้ คลื่นไส้อาเจียน ที่นักดำน้ำหลายคนเคยประสบกับตัวเอง มีสาเหตุและวิธีการป้องกันครับ

อ่าน เวียนศีรษะ บ้านหมุน (Vertigo) ขณะอยู่ใต้น้ำ
Diving & Vertigo

Vertigo: วิธีป้องกันอาการโลกหมุนในขณะที่ดำน้ำลึก

Vertigo ขณะดำน้ำเกิดจากแรงดันที่ไม่สมดุลระหว่างหูชั้นกลางซึ่งส่งผลให้นักดำน้ำรู้สึกวิงเวียนศรีษะ อาจจะมีอาการคลื่นไส้และอาเจียนร่วมด้วย การป้องกันทำได้โดยการเคลียร์หูอย่างระมัดระวังและสม่ำเสมอทั้งในขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้ควรตรวจสอบการสวมฮูดดำน้ำให้แน่นพอดีทั้งสองข้าง

อ่าน Vertigo: วิธีป้องกันอาการโลกหมุนในขณะที่ดำน้ำลึก