ดำน้ำที่เกาะติเกา (Ticao Island) ฟิลิปปินส์

รู้จักกับเกาะติเกา จุดดำน้ำชมกระเบนราหู (manta ray) และฉลามวาฬ ของฟิลิปปินส์ พร้อมข้อมูลที่พักและการเดินทาง

อ่าน ดำน้ำที่เกาะติเกา (Ticao Island) ฟิลิปปินส์