Dive Briefing สำคัญแค่ไหน?

กลุ่มนักดำน้ำกำลังนั่งฟังการบรรยายสรุป (briefing) จาก Divemaster เนื่องจากเป็นการดำน้ำกลางคืน ครั้งแรกของทริป และเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆ เดือน ของนักดำน้ำหลายคน ที่ไม่ได้ดำน้ำกลางคืน หรือสำหรับบางคน ไม่ได้ดำน้ำมาเป็นระยะเวลานานพอดู บรรยากาศจึงค่อนข้าง สนุกสนานครื้นเครง ทำให้นักดำน้ำหลายคน ไม่ได้สนใจกับการบรรยายของ Divemaster เท่าไรนัก

อ่าน Dive Briefing สำคัญแค่ไหน?