Banner - How to choose mask

เลือกหน้ากากดำน้ำอย่างไร ให้ถูกใจ ใช้ดี ดำน้ำสบาย

5 ข้อพิจารณเพื่อการเลือกหน้ากากดำน้ำที่ถูกใจ เหมาะกับการใช้งาน พอดีกับใบหน้าของคุณ และใช้ดำน้ำไปได้นานๆ

อ่าน เลือกหน้ากากดำน้ำอย่างไร ให้ถูกใจ ใช้ดี ดำน้ำสบาย

9 ขั้นตอน Freedive ฝึก Frenzel Equalization

วิธีเคลียร์หูแบบ frenzel เป็นวิธีที่นิยมมากสำหรับคนที่ เรียน freedive เพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยต่อหูมากกว่าวิธีการเคลียร์หูแบบ valsava และสามารถดำลงไปได้ลึกกว่ามาก แต่ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกอยู่พอสมควรเพราะ มีขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าวิธีอื่น เเต่มีขั้นตอนฝึกสำหรับผู้หัดใหม่ในบทความนี้ Freedive Physiology ส่วนต่างๆ ส่วนที่เชื่อมปอดและลำคอคือ trachea สามารถเปิด-ปิดโดย epiglottis ส่วนที่เชื่อมไปยังกระเพาะอาหารคือ esophagus โดยปกติจะปิด การหายใจเข้า-ออก จะผ่านเพดานอ่อน (soft palate) เข้าสู่ปอด ถ้าเพดานอ่อนอยู่ตำแหน่งกึ่งกลาง ลมจะสามารถถ่ายเทจากปากเข้าจมูกได้ ถ้าเพดานอ่อนยกขึ้น ลมจะผ่านเข้าปากได้ แต่ลมจะถูกกั้น ไม่สามารถเข้าไปในโพรงจมูกได้ ถ้าเพดานอ่อนลดลง ลมจะผ่านเข้าจมูกได้แต่ผ่านเข้าไปในช่องปากไม่ได้ ท่อยูสเตเชียนอยู่บริเวณด้านหลังโพรงจมูก การเคลียร์หูคือการดันลมให้เข้าไปในท่อนี้ จากรูปเป็นวิธีเคลียร์หูแบบ frenzel เราจะใช้มือปิดจมูก ใช้ลิ้นดันลมในช่องปาก ในขณะเดียวกันก็ปิดหลอดลมไว้ ลมจะถูกดันผ่านเพดานอ่อนที่เปิดอยู่เข้าไปในท่อยูสเตเชียน และเข้าไปในหูชั้นกลาง วิธีเคลียร์หู แบบ Frenzel ใช้มือปิดจมูก เอาลมจากปอดมาไว้ในปาก ปิดหลอดลม ทำให้เพดานอ่อนมาอยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางหระหว่างโพรงจมูก กับ ช่องปาก ใช้ลิ้นดันลมให้เข้าไปในโพรงจมูก 9 ขั้นตอน ฝึก Frenzel Technique สำหรับคนเรียนฟรีไดฟ์ใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ว่าจะควบคุมหลอดลม เพดานอ่อน หรือใช้ลิ้นดันลมให้เข้าไปในท่อยูสเตเชียนได้อย่างไร ขั้นตอนด้านล่างจะเป็นวิธีฝึกเพื่อให้คุ้นเคยกับการควบคุมส่วนต่างๆที่ใช้ในการเคลียร์หู ขั้นตอนที่ 1 : ฝึกดึงลมจากปอดเข้ามาในปาก ให้ดันลมจากปอดเข้ามาไว้ในปาก จนกว่าจะเต็มกระพุ้งแก้ม ลองเคลื่อนลมจากเไป-มา ระหว่างปากกับปอดให้คล่อง ขั้นตอนที่ 2 : ฝึกเปิด-ปิด หลอดลม (Epiglottis) มีหลายวิธีที่ใช้ในการฝึกเปิด-ปิดหลอดลม วิธีที่ 1 : กลั้วคอด้วยน้ำ จิบน้ำไว้ในปาก แล้วเงยหน้าขึ้นให้น้ำไหลไปด้านหลังของปาก แต่อย่าให้น้ำไหลผ่านลำคอลงไป วิธีที่ 2 : หายใจออก และสะกัดลมไว้ไม่ให้ออกมา ให้อ้าปากออกแล้วหายใจออกผ่านปาก สะกัดลมไว้ไม่ให้ออกมา ลองใช้กระบังลมดันปอดถ้าลมไม่ไหลออกมาแสดงว่าปิดหลอดลมได้ วิธีที่ 3 : หายใจเข้าแล้ว สะกัดลมไว้ไม่ให้เข้าไป อ้าปากแล้วหายใจเข้า สะกัดลมไว้ ไม่ให้เข้าปอด เมื่อลมไม่สามารถเข้าไปในปอดได้จะรู้สึกตึงบริเวณ epiglottis วิธีที่ 4 : ปิดหลอดลมไว้แล้วหายใจออก ต่อจากวิธีที่ 2 อ้าปากไว้ แต่ปิดหลอดลมไว้ในขณะที่หายใจออก ออกแรงดันลมให้ออกทางปากแล้ว เปิดหลอดลม จะมีสียงลมที่ดันผ่านปากออกมา (ฝรั่งเรียก K sound) วิธีที่ 5 : ปิดหลอดลมไว้แล้วหายใจเข้า…

อ่าน 9 ขั้นตอน Freedive ฝึก Frenzel Equalization

มันไม่ใช่เรื่องสุดวิสัย

เรื่องราวของนักเรียนดำน้ำที่ได้รับการดูแลฝึกทักษะใต้น้ำจากครูผู้สอนอย่างไม่ถูกต้อง จนทำให้บาดเจ็บเยื่อแก้วหู และมีอาการเจ็บหูตลอดไป

อ่าน มันไม่ใช่เรื่องสุดวิสัย
Coral - FreedomDIVE - 002

เคลียร์หูพลาดอาจโดนใบแดง

วิธีการเคลียร์หูและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การเคลียร์หูอย่างรุนแรงที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ สามารถป้องกันปัญหาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด โดยเน้นความสำคัญของการเคลียร์หูอย่างระมัดระวังและค่อยๆ เพิ่มแรงดัน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

อ่าน เคลียร์หูพลาดอาจโดนใบแดง