การเลือกหน้ากาก Full Face Snorkel Mask

หน้ากากดำผิวน้ำที่ได้รับการนิยมมากในขณะนี้ที่เรียกว่า full face snorkel mask มีจุดเด่น-จุดด้อย อย่างไร และวิธีการเลือกหน้ากากชนิดนี้

อ่าน การเลือกหน้ากาก Full Face Snorkel Mask

ประกาศเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศให้ ปลาทะเลและสัตว์น้ำหายาก 12 ชนิด เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

อ่าน ประกาศเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง