หน้ากากดำน้ำ สำหรับคนสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง

ทางเลือกใหม่ สำหรับคนที่มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง ที่อยากมองโลกใต้ทะเลให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องใส่คอนแทกเลนส์

อ่าน หน้ากากดำน้ำ สำหรับคนสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียง
DAN Covid-19 Recommend

Covid-19 and Diving Operations

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว และเตรียมตัว เพื่อความปลอดภัยในการดำน้ำ ในช่วง Covid-19 การออกมาตรการต่างๆ การระมัดระวังอุปกรณ์ดำน้ำ การอัดอากาศ

อ่าน Covid-19 and Diving Operations
Dive-Predive

ปุ่มปรับ Dive-Predive หรือ Min-Max มีไว้เพื่ออะไรกันนะ ???

ปุ่มปรับ Dive-Predive หรือ Min-Max มีไว้เพื่อป้องกันการ free flow ของ regulator อันเนื่องมาจาก venturi effect ภายใน second stage

อ่าน ปุ่มปรับ Dive-Predive หรือ Min-Max มีไว้เพื่ออะไรกันนะ ???