ระบบน้ำหนักเพื่อการดำฟรีไดฟ์ (Weight System for Freediving)

วิธีการประเมินน้ำหนักตะกั่วเบื้องต้น และการจัดระบบน้ำหนักเพื่อการดำฟรีไดฟ์ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมคำแนะนำและข้อควรระวัง

อ่าน ระบบน้ำหนักเพื่อการดำฟรีไดฟ์ (Weight System for Freediving)

หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัว เพื่อการดำน้ำ

หลักวิทยาศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำ เป็นความรู้ที่สำคัญมากในการทำกิจกรรมใต้น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่ต้อ…

อ่าน หลักพื้นฐานเกี่ยวกับการลอยตัว เพื่อการดำน้ำ