PADI TecRec มันคืออะไร

  • หลักสูตรการเรียนดำน้ำแบบเทคนิคอลนี้เป็นหลักสูตรระดับเริ่มต้นของการดำน้ำแบบเทคนิคอลด้วยอุปกรณ์ระบบเปิด (Open circuit) หากจะดูจากความหมายของคำว่าเทคนิคอลไดว์วิ่งแล้ว มันหมายความว่าเป็นการดำน้ำที่นำนักดำน้ำไปเกินขีดจำกัดของการดำน้ำแบบนันทนาการ (Recreational Diving)
  • การดำน้ำแบบเทคนิคอลนั้นใช้กระบวนการดำน้ำในระดับสูง ใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และมีการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อจะจัดการกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงอันดับต้นๆ ของการดำน้ำแบบเทคนิคอลก็คือการที่ไม่สามารถจะขึ้นสู่ผิวน้ำได้ทันทีในทุกเวลาเนื่องจากในการดำน้ำแบบนี้จะมี “เพดาน” ที่มองไม่เห็นแต่ถูกกำหนด อันเกิดจากความจำเป็นที่ต้องทำการลดความกด (Decompression) หรือแม้กระทั่งการมี “เพดาน” จริงๆ ที่จับต้องได้เช่นการอยู่ในถ้ำหรือในเรือจม
  • นักดำน้ำส่วนมากดำน้ำแบบเทคนิคอลเพราะความสนุกและท้าทายมากกว่าที่จะทำเป็นอาชีพ เราจึงเรียกการดำน้ำแบบนี้ (ที่เป็นการดำระดับเทคนิคอล แต่ไม่ใช่เพื่ออาชีพ) ว่าเป็นการดำน้ำแบบนันทนาการอยู่ แต่เนื่องจากระดับการดำน้ำที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ เทคนิค และการฝึกฝนในระดับสูงทำให้การดำน้ำแบบนี้ถูกจัดให้เป็นแบบเทคนิคอล เพื่อป้องกันความสับสนเกี่ยวกับขีดจำกัด จึงเกิดคำว่า TecRec ขึ้นมาโดย PADI
  • TecRec ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยใช้ชื่อว่า Tec Deep Diver Course และได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมดำน้ำทั่วโลกว่าเป็นหลักสูตรการดำน้ำแบบเทคนิคอลระดับเบื้องต้นที่เข้มข้นและน่าเชื่อถือมากที่สุดหลักสูตรหนึ่ง หลักสูตรนี้แต่เดิมมีสองหลักสูตรย่อยอยู่ในตัวของมัน คือหลักสูตร Tec Deep Diver Course (12 dives) และหลักสูตรย่อยชื่อว่า Apprentice Tec Diver Course หลักสูตรนี้ในภายหลังถูกตั้งชื่อใหม่ว่าหลักสูตร Tec Diver Level 1 และในที่สุด ก็ถูกแบ่งออกไปอีก (dive 1 & 2) เป็นหลักสูตร Tec Basics
  • ในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงชื่อของหลักสูตร โดยหลักสูตร Tec Deep Diver นั้นเปลี่ยนเป็น Tec 50 (เพราะมีขีดจำกัดของความลึกที่ 50 เมตร) และก็มีหลักสูตรย่อยก่อนหน้าที่จะจบหลักสูตรนี้อีกสองหลักสูตร (คือ Tec 45 และ Tec 40) โดยจุดมุ่งหมายของ PADI เพื่อสร้างหลักสูตรที่เล็กกว่า ง่ายต่อการจัดการ และขยายความสามารถ ขยายคุณสมบัติในแต่ละระดับที่เรียน วิธีการนี้ซึ่งเป็นวิธีการปกติในการดำเนินการทั้งในวงการดำน้ำและในด้านอื่นๆ ทำให้ผู้เรียนสร้างศักยภาพของตนอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากแต่ละขั้นของการฝึกฝน อย่างไรก็ดี เป้าหมายหลักในการบรรลุถึงระดับ Tec 50 นั้นก็ยังคงอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลง