Air Asia ขยายระยะเวลาการเก็บวงเงินเครดิต ได้สูงสุด 2 ปี

จากการประกาศ หยุดทำการบินในเส้นทางต่างๆ ที่ประกาศโดยผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT) เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 63 ที่ผ่านมา ตามมาตรการการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมานั้น เพื่อนนักดำน้ำหลายๆท่านอาจได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ตอนนี้ทาง Air Asia ได้ประกาศนโยบายสำหรับผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกตั๋วมาเพิ่มเติมค่ะ

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา สายการบินแอร์เอเชียประกาศขยายระยะเวลาการเก็บวงเงินเครดิต สำหรับผู้โดยสารที่ถูกยกเลิกเที่ยวบินในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยสามารถจองตั๋วได้ใหม่ภายใน 730 วัน (2 ปี) นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งไว้แล้ว ก่อนหรือภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยมีกำหนดการเดินทางวันที่ตั้งแต่ 23 มี.ค.63 – 30 มิ.ย. 63 โดย

  • เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้งในเส้นทางเดิม : โดยมีกำหนดการเดินทางใหม่ไม่เกินวันที่ 31 ต.ค. 63 โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางด้วยตัวเองโดยสายการบินฯ ยังคงให้บริการเที่ยวบินนั้นอยู่  จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม

  • การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในบัญชีสะสมวงเงินเครดิตใน AirAsia BIG เพื่อใช้สำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียได้ โดยต้องทำการสำรองที่นั่งใหม่ภายใน 730 วันปฏิทิน นับจากวันที่วงเงินเครดิตได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินเครดิตได้ตามตารางบินที่มีให้บริการ

สำหรับผู้โดยสารที่ได้ยื่นเรื่องขอรับวงเงินเครดิตไปแล้วก่อนหน้าประกาศฉบับนี้ สามารถขอขยายระยะเวลาการใช้วงเงินเครดิตได้ผ่านทาง AVA

โดยมีเงื่อนไข คือ ต้องเป็นผู้โดยสารที่ทำการสำรองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ของแอร์เอเชียโดยตรง (airasia.com) เท่านั้น สำหรับผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

ที่มา

Air Asia

รูปประกอบจาก Flickr

เขียนโดยรัตติยา แวนวน
เผยแพร่ครั้งแรก8 พ.ค. 63