ไดฟ์คอมพิวเตอร์รุ่นใด ใช้อัลกอริธึมอะไร

ไดฟ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่นักดำน้ำใช้เพื่อคำนวณข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ เช่น ความลึก และระยะเวลา เพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยในการดำน้ำ โดยเฉพาะในเรื่องความเจ็บป่วยจาก decompression หรือ DCS ซึ่งไดฟ์คอมพิวเตอร์ทุกตัวต้องใช้อัลกอริธึมหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการคาดคะเนปริมาณของก๊าซที่ละลายและสะสมอยู่ในร่างกายของนักดำน้ำระหว่างการดำน้ำ และคำนวณโปรไฟล์การขึ้นสู่ผิวน้ำที่เหมาะสมกับปริมาณก๊าซเหล่านั้น

ปัจจุบัน มีอัลกอริธึมหลายแบบที่ใช้อยู่ในไดฟ์คอมพิวเตอร์ แต่ละอัลกอริธึมก็มีสมมติฐานของวิธีการป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเป็น DCS แตกต่างกันออกไป รวมทั้งไดฟ์คอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจใช้มากกว่าหนึ่งอัลกอริธึมในการคำนวณ หรือมีให้เป็นตัวเลือกของนักดำน้ำ ก็ได้

ต่อไปนี้คือ รายชื่อไดฟ์คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึมที่ใช้กับแต่ละแบรนด์ แต่ละรุ่น

ไดฟ์คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึม Decompression

Brand / ModelAlgorithm 1Algorithm 2Notes
AqualungPelagic Z+ (Bühlmann ZH-L16C)-
AerisPelagic DSAT (PADI RDP)-
Aeris / A100 and A300 seriesPelagic DSAT (PADI RDP)Pelagic Z+ (Bühlmann ZH-L16C)
AtomicAtomic RGBM-
CochranThalmann-
CressiCressi RGBM-
Cressi / Archimede IIHybrid Bühlmann ZHL-8 & RGBM-
Cressi / Drake Titanium--สำหรับฟรีไดฟ์เท่านั้น
DeepbluDeepblu Decompression (Bühlmann ZH-L16C)-
DiveriteBühlmann ZHL-16 (unknown version)-
GarminBühlmann ZHL-16C-
Genesis ScubaPelagic DSAT (PADI RDP)-
Hollis / DG03Hollis RGBM-
Hollis / TX1 HEBühlmann ZHL-16C-
MaresMares RBGM-
Mares / GeniusBühlmann ZHL-16C-
OceanicPelagic DSAT (PADI RDP)Pelagic Z+ (Bühlmann ZH-L16C)
Oceanic / Proplus 3Pelagic DSAT (PADI RDP)-
Oceanic F.10--สำหรับฟรีไดฟ์เท่านั้น
RatioBühlmann ZHL-16BVPM-B
Ratio / iDive Easy, iX3M GPS Easy, iX3M Pro EasyBühlmann ZHL-16B-
Scubapro/UWATECZHL-8 ADT MB-
SeabearBühlmann ZHL-16C-
ShearwaterBühlmann ZHL-16-GFVPM-B/BG
SherwoodPelagic DSAT (PADI RDP)-
SuuntoSuunto RGBM-
Suunto / EON SteelSuunto RGBMBühlmann ZHL-16-GF
TUSABühlmann ZHL-16C-
XDeep/GenzBühlmann ZHL-16C-

อยากรู้จักรายละเอียดของอัลกอริธึมแต่ละตัว หรือทฤษฎีพื้นฐานของการลดความกด (decompression theory) คลิกอ่านได้ที่ รู้จักกับอัลกอริธึมคำนวณการดำน้ำในไดฟ์คอมพิวเตอร์

นอกจากนี้ยังมีอัลกอริธึมอื่นๆ ที่นักดำน้ำสามารถใช้ในการคำนวณ decompression อีกมากมาย การเลือกใช้ไดฟ์คอมพิวเตอร์และอัลกอริธึมที่เหมาะสม ควรพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ของนักดำน้ำเองเสมอ และสไตล์หรือแผนการดำน้ำที่ตนเองใช้บ่อยๆ รวมทั้งควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดขององค์กรควบคุมการดำน้ำที่เกี่ยวข้อง ในทุกๆ กรณี

แหล่งข้อมูล