หลักสูตร Tec 40

เป็นก้าวแรกสู่การเข้าสู่โลกของการดำน้ำที่ฉีกแนวการดำน้ำทั่วไป ถึงแม้ยังเป็นการดำน้ำแบบนันทนาการ (PADI จึงตั้งชื่อคอร์สเหล่านี้ว่า TecRec) แต่การดำน้ำแบบ Technical นั้นต้องใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มากขึ้นอีกหลายเท่า

ถึงแม้จะมีอีกหลายหลักสูตรในกลุ่ม TecRec ของ PADI แต่หลักสูตรแรกนี้จะวางพื้นฐานสำคัญในการก้าวต่อไปในโลกของการดำน้ำแบบเทคนิคอลให้กับผู้เรียน

ความสามารถที่ได้จากการเรียนรู้และฝึกฝน (และเอาไปใช้จริงหลังจากเรียนจบ) จะมีประโยชน์มากในการเป็นนักดำน้ำที่ดี ปลอดภัย และเคร่งครัดต่อมาตรฐาน และจะยิ่งพัฒนามากขึ้นอีกเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น มีการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ความรู้อย่างเดียวนั้น เทียบไม่ได้กับการมีประสบการณ์จากความรู้นั้น นักกีฬาที่เก่งกาจนั้น ทุกคนรู้ดีว่าต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆ เวลาแข่งขัน แต่เรายังเห็นนักกีฬาชั้นยอดในระดับโลกทั่วไปที่จัดการไม่ได้ สาเหตุก็เพราะพวกเขาไม่ได้ไปเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความสามารถนั้น แค่รู้ แต่ทำไม่ได้

ในการดำน้ำก็เช่นกัน ทุกคนรู้ว่าการดำน้ำให้ปลอดภัย การหลีกเลี่ยงอันตราย การแก้ปัญหาใต้น้ำควรทำอย่างไร แต่ก็เช่นเดียวกันกับนักกีฬาที่เข้าแข่งขัน แค่รู้ คงไม่สามารถทำได้ดีภายใต้สถานการณ์จริง

การเรียนหลักสูตรนี้ ระดับนี้ จึงมีประโยชน์ต่อการเป็นนักดำน้ำทุกระดับมากมายครับ