“ถังออกซิเจน” ไม่ได้ใช้ในการดำน้ำลึก (ทั่วไป) … นะ จะบอกให้

อ่านข่าวทีไร ตกใจทู้กที เดี๋ยวเจอข่าวที่นั่นที่นี่ว่า นักดำน้ำแบกถังออกซิเจนลงไปดำน้ำบ้าง เจอร้านค้าออนไลน์ต่างๆ เสนอขาย…

อ่าน “ถังออกซิเจน” ไม่ได้ใช้ในการดำน้ำลึก (ทั่วไป) … นะ จะบอกให้