Petchburi Bremen Wreck - Marlin Divers

เรือจม “เพชรบุรี เบรเมน” หรือเรือ ”แก้วสมุทร”

เรือ “เพชรบุรี เบรเมน” ถูกรัฐบาลสยามเปลี่ยนชื่อเป็น “แก้วสมุทร” อัปปางลงบริเวณระหว่างเกาะอีร้าและเกาะคราม ความยาวเรือ 88.5 เมตร ยาวกว่าเรือจมสุทธาทิพย์ถึงสิบเมตร สภาพของเรือในปัจจุบัน มีปะการังเกาะหนาแน่น มีอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ค่อนข้างครบครัน

อ่าน เรือจม “เพชรบุรี เบรเมน” หรือเรือ ”แก้วสมุทร”
Petchburi Bremen Wreck - Marlin Divers

เรือจม “เพชรบุรีเบรเมน”

เรือเพชรบุรีเบรเมนจมลงเมื่อประมาณ พ.ศ. 2463 จุดน่าสนใจของเรือลำนี้มีอยู่มากมาย ห้องระวางและรอกกว้านสินค้าสามชุดยังคงตั้งอยู่อย่างสมบูรณ์ สัตว์ทะเลมีมากมายหลายชนิด มากกว่าเรือจมลำอื่นๆ ที่นักดำน้ำนิยมไปดำกัน

อ่าน เรือจม “เพชรบุรีเบรเมน”