อากาศวิปริต แตนทะเลเกลื่อนหาด – แปรปรวนยาวถึงกลางปี

ลานีญ่า ทำสภาพอากาศเมืองไทยแปรปรวนยาว แตนทะเลเกลื่อนชายหาดช่วงหน้าร้อน พิษร้ายคันแสบร้อนทั้งตัว ระบาดหนักชายหาดท่องเที่ยวดังเกือบทุกแห่ง

อ่าน อากาศวิปริต แตนทะเลเกลื่อนหาด – แปรปรวนยาวถึงกลางปี