ทะเลที่ไร้ฉลาม…น่ากลัวอย่างไร

ในหลายๆประเทศ เช่น ปาเลา มัลดีฟส์ ฮอนดูรัส ฯลฯ ได้ประกาศห้ามทำการซื้อขายหูฉลาม และหันมาจัดตั้งเขตอนุรักษ์ฉลามอย่างจริงจังแทนแล้ว

‘A living shark’ is far more worthy than ‘a dead shark’.

A study in Palau suggests that a single reef shark has a value to the tourism industry up to US$ 1.9 million over its lifetime.
In contrast, if the same shark was killed for consumtion, it’ll worth only US$ 108.
Therefore, many countries and states such as Palau, maldives, Hawii, Marshell Islands, Hoduras, etc. have banned shark fin trade. Many of them have established a shark sanctuary.

Episode 1: จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าฉลามหายไป

Episode 2: ฉลามสร้างประโยชน์ให้มนุษย์มากกว่าทำร้าย

Episode 3: ฉลาม vs. มนุษย์….ใครกันแน่ที่น่ากลัว

อ้างอิง: http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2011/05/02/milliondollar-reef-sharks

ที่มา: Nature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาติ