ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานฯ ตั้งแต่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะเข้าสู่สภาวการณ์ปกติ (ประกาศ ณ วันที่ 23 มี.ค.63)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้ทำการจองที่พักของอุทยานฯไว้ล่วงหน้าแล้ว สามารถแจ้งขอยกเลิกและขอคืนเงินค่าที่พักได้ดังนี้
1. เข้าไปที่เว็บจองบ้านพักอุทยานแห่งชาติ http://nps.dnp.go.th/
2. เตรียมเอกสารสำหรับการอัพโหลด ได้แก่ หลักฐานการชำระเงิน หน้าสมุดบัญชีที่ชื่อตรงกับผู้จอง และสำเนาบัตรประชาชน
3. ดำเนินการตามขั้นตอน

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการ (ในวันเวลาราชการ)
โทร 025610777 ต่อ 1719
หรือ 025620760

ที่มา : สำนักอุทยานแห่งชาติ

จากประกาศข้างต้น มีผลให้ต้องยกเลิกกิจกรรมดำน้ำทั้งหมดในพื้นที่ หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะพีพีและตะรุเตา หมู่เกาะชุมพร หมู่เกาะช้าง เป็นต้น นักดำน้ำทุกท่าน สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือทาง https://www.facebook.com/DiveShop.in.th/ ในช่วงนี้ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันก่อน
นะคะ หากมีประกาศเปิดเมื่อไหร่ เราจะกลับมาดำน้ำด้วยกันค่ะ หรือจะลองคลิกเข้าหาจับจองทริปสำหรับซีซั่นหน้าได้ที่นี่ค่ะ https://trip.diveshop.in.th/