ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมให้บริการ 13 มิ.ย.63 นี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ล่าสุด (12 มิ.ย.63) ที่รายงานว่า ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศต่อเนื่องกันเป็นเวลานานถึง 18 วัน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในฐานะโฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถาน (เคอร์ฟิว) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศต่อไป ทั้งนี้ การยกเลิกเคอร์ฟิวดังกล่าว จะควบคู่ไปกับการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ ในรายงานยังระบุว่า การเดินทางด้วยเครื่องบินสามารถนั่งแบบเต็มพื้นที่ 100% โดยไม่ต้องนั่งแบบที่เว้นที่ เนื่องจากเป็นการเดินทางระยะสั้น ประมาณ 1 ชั่วโมง รวมถึงมีระบบระบายอากาศที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทางอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ภายในวันเดียวกัน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้มีประกาศให้เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่วันที่ 13 มิ.ย.63 เวลา 0:01 น.เป็นต้นไป มีผลให้ ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมเปิดให้บริการ (เฉพาะการบินภายในประเทศ) ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕

แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการรักษาระยะห่าง และการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาด และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อความปลอดภัยของท่านและส่วนรวม

 

 

ที่มา

เขียนโดยรัตติยา แวนวน
เผยแพร่ครั้งแรก12 มิ.ย. 63