1 พ.ค.63 สายการบินในประเทศเตรียมพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้หารือกับผู้ประกอบการสายการบินต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มกลับมาทำการบินอีกครั้งภายในวันที่ 1 พ.ค. 2563 หลังจากที่ก่อนหน้านี้สายการบินส่วนใหญ่ได้ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

อ่าน 1 พ.ค.63 สายการบินในประเทศเตรียมพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง