Diving-with-Buddy-Keng-Krob-001

คนว่ายน้ำไม่เป็น เรียนดำน้ำได้ไหม?

การว่ายน้ำไม่สำคัญในการเรียนดำน้ำ Scuba ซึ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ใต้น้ำ และการควบคุมการเคลื่อนที่ใต้น้ำ นอกจากนี้ ความกลัวที่เกิดขึ้นจะลดลงเมื่อมีการฝึกฝนในการดำน้ำ

อ่าน คนว่ายน้ำไม่เป็น เรียนดำน้ำได้ไหม?