ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมให้บริการ 13 มิ.ย.63 นี้

ศบค.ชุดใหญ่ มีมติยกเลิกการห้ามออกจากเคหสถาน (เคอร์ฟิว) โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย.2563 แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศต่อไป

อ่าน ท่าอากาศยานภูเก็ตพร้อมให้บริการ 13 มิ.ย.63 นี้