Diving with Baracuda - Keng Krob - 001

ทำไมบางร้านมีถ่ายรูปให้ บางร้านไม่มี?

เราลองมาแบ่งร้านที่ไม่ได้ถ่ายภาพให้ (ตามจุดประสงค์ของคำถามที่น้องถามมา) แบ่งเป็น 2 แบบนะครับ
ร้านที่โฆษณาว่ามีถ่ายภาพใต้น้ำให้ (แต่ไม่ได้ถ่ายให้) กับร้านที่ไม่โฆษณา

อ่าน ทำไมบางร้านมีถ่ายรูปให้ บางร้านไม่มี?