ประกาศเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศให้ ปลาทะเลและสัตว์น้ำหายาก 12 ชนิด เข้าบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561

อ่าน ประกาศเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง