จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าฉลามหายไป

ถ้าฉลามผู้ล่า กลายเป็นผู้ถูกล่าโดยมนุษย์ อะไรจะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศใต้ทะเล และกระทบต่อคนเราอย่างไร

อ่าน จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าฉลามหายไป

ฉลามสร้างประโยชน์ให้มนุษย์มากกว่าทำร้าย

ประโยชน์ของฉลาม ที่มากกว่าซุปหูฉลาม

อ่าน ฉลามสร้างประโยชน์ให้มนุษย์มากกว่าทำร้าย

ฉลาม vs. มนุษย์ … ใครกันแน่ที่น่ากลัว

จำนวนคนที่ถูกฉลามทำร้าย กับ จำนวนฉลามที่ถูกคนล่า … ใครกันแน่ที่น่ากลัว

อ่าน ฉลาม vs. มนุษย์ … ใครกันแน่ที่น่ากลัว