รู้จักกับประเทศฟิลิปปินส์ (เตรียมตัวไปดำน้ำ)

ประเทศฟิลิปปินส์เป็นหมู่เกาะขนาดใหญ่ทั้งประเทศ มีเกาะจำนวนมากกว่า 7,000 เกาะ (บางแห่งว่ากว่า 7,100 เกาะ บางแห่งก็ว่ามากกว่า 7,600 เกาะ) แบ่งออกเป็น 3 ภาคหรือเขตการปกครองใหญ่ คือ

  1. ลูซอน (Luzon) คือพื้นที่เกาะลูซอน (Luzon island) และเกาะเล็กๆ ข้างเคียง เช่น เกาะมินโดโร (Mindoro island) เกาะรอมบลอน (Romblon island) เป็นต้น และรวมเอาหมู่เกาะ Palawan เข้าไว้ด้วย (ซึ่งบางคนก็แยกหมู่เกาะนี้ออกไปเป็นส่วนที่ 4 โดยตำแหน่งพื้นที่) เขตการปกครองนี้มีประชากรหนาแน่นที่สุด และเกาะลูซอนเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของฟิลิปปินส์ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของมะนิลา (Manila) เมืองหลวงของประเทศ
  2. วิซายาส (Visayas) คือพื้นที่ตอนกลางของประเทศ ประกอบด้วยเกาะขนาดกลาง ได้แก่ Panay, Samar, Leyte, Negros, Cebu, Bohol และเกาะขนาดเล็กอีกจำนวนมาก
  3. มินดาเนา (Mindanao) คือพื้นที่เกาะมินดาเนา (Mindanao island) และเกาะเล็กๆ ข้างเคียง เช่น เกาะ Camiguin เกาะซูลู (Sulu island) เป็นต้น เกาะมินดาเนาเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

สภาพอากาศและฤดูกาล

ดูเผินๆ ประเทศฟิลิปปินส์อยู่ในแนวละติจูดใกล้เคียงกับไทยเรามาก จึงน่าจะมีฤดูกาลคล้ายคลึงกัน แต่เนื่องจากเป็นหมู่เกาะกลางทะเล ห่างจากแผ่นดินใหญ่ถึง 800 กม. จึงมีสภาพอากาศที่แตกต่างจากเรามาก

ประเทศฟิลิปปินส์มี 2 ฤดูใหญ่ๆ คือ ฤดูเปียก (ฤดูฝน – rainy season) กับ ฤดูแห้ง (ฤดูแล้ง – dry season) โดยที่ฤดูแล้งยังแบ่งย่อยเป็น แล้งเย็น (cool dry) กับ แล้งร้อน (hot dry) อีกด้วย ดูตารางด้านล่างนี้จะเข้าใจง่ายขึ้น

MonthsNov–FebMar–MayJun–AugSep–Oct
Rainfall
DRY
WET
Temperature
COOL
HOT
Season
Cool Dry
Hot Dry
Rainy

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-29 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี

แต่ถ้ามาดูสภาพอากาศกันจริงๆ แล้ว แต่ละพื้นที่ของประเทศยังมีสภาพอากาศแตกต่างกันออกไปด้วย โดยแบ่งออกเป็นลักษณะด้วยกัน คือ

  • Type Ⅰ – มี 2 ฤดูชัดเจน คือ แห้งในช่วงพฤศจิกายนถึงเมษายน และฝนตกในช่วงอื่นของปี
  • Type Ⅱ – ไม่มีฤดูแล้ง แต่มีฝนตกหนักในช่วงพฤศจิกายน ถึง มกราคม อุณหภูมิไม่สูงมาก
  • Type Ⅲ – ฤดูไม่ค่อยชัดเจน โดยจะค่อนข้างแห้งในช่วงพฤศจิกายนถึงเมษายน และมีฝนตกบ้างในช่วงอื่นของปี
  • Type Ⅳ – ฝนตกมากบ้างน้อยบ้างตลอดทั้งปี แต่ฝนไม่ตกหนัก และไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด

ฟิลิปปินส์กับภูเขาไฟ

ประเทศฟิลิปปินส์เกิดขึ้นมาจากภูเขาไฟ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า วงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกมาชนกัน และปัจจุบันก็มีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับอยู่อีกหลายลูกกระจายอยู่ทั่วประเทศ

Major volcanoes in the Philippines
ข้อมูลอ้างอิง