จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้าฉลามหายไป

อ้างอิง: https://theconversation.com/killing-sharks-is-killing-coral-reefs-too-18368
อ้างอิง: https://theconversation.com/killing-sharks-is-killing-coral-reefs-too-18368
อ้างอิง: https://theconversation.com/killing-sharks-is-killing-coral-reefs-too-18368
อ้างอิง: https://theconversation.com/killing-sharks-is-killing-coral-reefs-too-18368
อ้างอิง: https://www.futurity.org/sharks-coral-reefs-nitrogen-nutrients-1713832/
อ้างอิง: https://www.futurity.org/sharks-coral-reefs-nitrogen-nutrients-1713832/