ฉลามสร้างประโยชน์ให้มนุษย์มากกว่าทำร้าย

อ้างอิง: http://oceana.org/blog/value-keeping-sharks-alive
อ้างอิง: http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2011/05/02/milliondollar-reef-sharks
อ้างอิง: http://www.bbc.com/earth/story/20161107-sharks-are-helping-the-philippines-recover-from-a-typhoon
อ้างอิง: http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2011/05/02/milliondollar-reef-sharks