ประกาศเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ประกาศเพิ่มสัตว์ทะเลหายากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกฎกระทรวงฯ กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (มีผลบังคับใช้อีก 60 วันนับจากนี้) โดยเพิ่มสัตว์ป่าจำพวกปลา ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอีก 12 ชนิด ห้ามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้า-ส่งออก ห้ามเพาะพันธุ์ ห้ามครอบครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

สัตว์ป่าคุ้มครองที่ประกาศเพิ่มเติมทั้ง 12 ชนิด ประกอบด้วย กลุ่มปลากระเบนราหูน้ำเค็ม 6 ชนิด คือ ปลากระเบนปีศาจคลิปโค้ง ปลากระเบนปีศาจครีปสั้น ปลากระเบนปีศาจแคระ ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ปลากระเบนแมนต้าแนวประการัง ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ กลุ่มปลาฉนาก 4 ชนิด คือ ปลาฉนากเขียว ปลาฉนากปากแหลม ปลาฉนากฟันเล็ก ปลาฉนากยักษ์ ปลาโรนิน 1 ชนิด คือ ปลากระเบนท้องน้ำ และปลากระเบนราหูน้ำจืด 1 ชนิด คือ ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือ ปลากระเบนเจ้าพระยา