Split Fins ทำงานอย่างไร ใช้งานอย่างไร

This entry is part 2 of 3 in the series fin

สปลิตฟิน (Split Fins) ที่หลายคนอยากลองใช้ หลายคนใช้อยู่แล้วแต่ก็ยังสงสัย ว่ามีหลักการทำงานอย่างไร หาคำตอบได้ในบทความนี้

อ่าน Split Fins ทำงานอย่างไร ใช้งานอย่างไร